Home » » Đá tự nhiên Calacatta Cremo

Đá tự nhiên Calacatta Cremo


  • Trọng lượng / Khối lượng (kg/cm3): 2707 – 2725
  • Cường độ nén (kg/cm3): 1370 – 1420
  • Cường độ uốn (kg/cm3): 116 – 157
  • Kháng mài mòn: 0.43 –
  • Tỉ lệ hút ẩm (%): 0.23 – 0.29
  • Hệ số giãn nở nhiệt (mm/m oC): –

created by TCM Ads