Home » » Đá tự nhiên Bethel White

Đá tự nhiên Bethel White


  • Trọng lượng / Khối lượng (kg/cm3): 2520 – 2540
  • Cường độ nén (kg/cm3): 1990 –
  • Cường độ uốn (kg/cm3): 118 – 124
  • Kháng mài mòn: –
  • Tỉ lệ hút ẩm (%): 0.274440829866156 – 0.31630520786598
  • Hệ số giãn nở nhiệt (mm/m oC)
created by TCM Ads